Név:
E-mail:
Üzenet:
Kód:
Személyes adatok védelme
 
Ha a honlap adatküldéssel összefüggő űrlapjához kapcsolódó vagy e-mail címre vonatkozó tartalma eltérően nem rendelkezik, a FOTONSOFT Kereskedelmi, Informatikai és Szolgálató Kft. az Ön által megadott adatokat kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési, marketing és kockázatelemzési célokra is felhasználhatja, valamint jogosult az ilyen adatokat leányvállalatának, vagy vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozói részére azonos célú felhasználás végett megküldeni. Az adatszolgáltatás önkéntes.
 
A FOTONSOFT Kereskedelmi, Informatikai és Szolgálató Kft. a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. Kérelmére a FOTONSOFT Kereskedelmi, Informatikai és Szolgálató Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.

A FOTONSOFT Kereskedelmi, Informatikai és Szolgálató Kft. az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt titokként kezeli.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti és tárolja.